top of page

Murat Yıldız

Sinds vorig jaar ben ik bezig met het onderzoeken en zichtbaar maken van bestaande relaties van ‘mens tot mens’ (taalkundig en verbaal), die erop gericht zijn de ander te beïnvloeden of te vormen. Mensen suggereren continu hun ideeën aan anderen. Ze breiden hun eigen ik verbaal uit door middel van andere personen.  

In dit project neem ik alle suggesties letterlijk. Mensen kunnen mij leiden of ze kunnen een initiatief nemen om in te grijpen.

Ze kunnen bijvoorbeeld een voorstel doen wat voor soort pen, papier, kleur ik moet gebruiken of kunnen zelfs besluiten of de tekening af is of niet, enz. Bovendien kan degene die deze werken wil vertonen, ze presenteren zoals hij of zij wil. 

 
Ik heb deze tekeningen met gesloten ogen gemaakt en heb ze nog niet gezien. De reden om er niet naar te kijken, is dat ik niet wil worden beïnvloed door wat ik heb gedaan. In dit project positioneer ik mezelf in een neutrale zijde door mijn ogen te sluiten. Ik laat zien hoe mensen me opzettelijk of onopzettelijk vormen. Het belangrijkste is dat ik naar het creatieve potentieel van deze relaties kijk in plaats van het te bekritiseren. 

bottom of page