top of page

Robin van Hekezen

Door middel van intuïtieve geometrische vormen vindt Robin van Hekezen abstracte werelden in een zoektocht naar wat per definitie ongrijpbaar is. De fascinatie voor het abstracte leidt haar naar werelden die opzettelijk vreemd en surrealistisch ogen, om te bevragen hoe ze kunnen bestaan en in wat voor ruimte.

De noodzaak om verder te kijken dan de drie dimensies die we kennen om tot een oplossing te komen, is hoe Van Hekezen probeert licht te werpen op het ondoordringbare van dat mogelijke bestaan.

 

(Foto: Loek Blonk)

Instagram

  • Instagram
bottom of page