top of page

Maurits Wouters

Maurits Wouters onderzoekt in zijn werk de verbeelding van collectieve, vaak vervagende herinnering. Specifiek in dit herinneringsproces speelt het medium (zoals film, video, home video, VHS) een grote rol.  Hij verzamelt audiovisueel bronmateriaal en tracht dit tot leven te brengen via verschillende lagen van materialiteit. 

bottom of page