top of page

Kunstinstellingen / Partners

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door zes kunstinstellingen. In deze editie zijn Galerie Mieke van Schaijk, Luycks Gallery en Galerie Nasty Alice net zoals de vorige editie van de partij. Nieuw zijn Museum Jan Cunen en Make Eindhoven. Pennings Foundation was eerder betrokken bij de eerste editie en sluit opnieuw aan. KOP is betrokken bij de pilot tussen kunst en design.

Galerie Mieke van Schaijk

 

Mieke van Schaijk kiest zonder voorkeur voor bepaalde media kunstenaars die met hun werk de werkelijkheid bevrijden van de waan van de dag en het menselijk welzijn aan de orde stellen in thema's als natuur, architectuur, esoterica en sociale omgevingsdynamiek. 

Zowel het werk van gerenommeerde kunstenaars als jong talent wordt gerepresenteerd. 

www.miekevanschaijk.nl

Galerie Nasty Alice

 

Nasty Alice is een galerie voor hedendaagse kunst. De galerie toont jong talent in combinatie met gevestigde namen. Nasty Alice vertegenwoordigt kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland. Iedere 6 weken is er een nieuwe expositie. Nasty Alice is aanwezig op kunstbeurzen, werkt samen met diverse galeries en kunstinstelingen en neemt deel aan projecten. 

www.galerienastyalice.nl

Luycks Gallery

Naast kunstenaars die (inter)nationale faam genieten, heeft Luycks Gallery interessante, veelal jonge talenten weten aan te trekken. Aan het tentoonstellingsbeleid is een zeker sociaal engagement geenszins vreemd, hoewel het esthetische aspect niet uit het oog wordt verloren. Kwaliteit van het werk, zowel inhoudelijk als technisch, alsmede professionaliteit en gedrevenheid staan bij de keuze van de kunstenaars voorop. De tentoonstellingen gaan veelvuldig gepaard van verdiepende nevenprogramma’s. 

www.luycksgallery.com

KOP

KOP werkt aan een beter klimaat voor kunstenaars. Zij bieden startende professionele kunstenaars de kans zich te ontwikkelen tot zelfstandig professionele kunstenaars. Tot vijf jaar na afstuderen bieden zij kunstenaars opdrachten, begeleiding, kennis en de relaties. Zij richten zich op de opdrachten praktijk. KOP creëert met diverse activiteiten (zoals o.a. coaching, masterclasses, fieldtrips en netwerkevenementen in combinatie met een concrete kunstopdracht) kunstenaars de gelegenheid om zich op dit vlak te ontwikkelen.

www.kop.nu

Cacaofabriek Expo

De Cacaofabriek is een huis voor cultuur met verschillende disciplines onder één dak. Naast een poppodium en filmzalen is er een twee verdiepingen tellende monumentale expositieruimte waar jaarlijks zes a zeven exposities van hedendaagse kunst worden georganiseerd. De exporuimte is ontstaan uit het kunstenaarsinitiatief De nederlandsche Cacaofabriek en vaart nog altijd de koers van deze autonome presentatieplek. Ruimte voor jong talent en ervaren kunstenaars, ruimte voor experiment, nieuwe verbanden en samenwerkingen.  Gelegen in een gebouw met verschillende publieksstromen is het een uitdaging om de brug te slaan tussen dat brede publiek en hedendaagse kunst. De verschillende disciplines en daarmee gepaard gaande voorzieningen (podium en filmzalen) bieden extra mogelijkheden waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt door exposerende kunstenaars. Het programma is in handen van een artistieke commissie die bestaat uit 4 personen.

www.cacaofabriek.nl/expo

Museum Jan Cunen

 

Vanuit een diverse collectie (van archeologie en industriële streekgeschiedenis tot Haagse School en hedendaagse kunst) legt Museum Jan Cunen graag dwarsverbanden tussen verschillende deelgebieden en tijden. Villa Constance, de laatnegentiende-eeuwse villa waarin het museum is gehuisvest, speelt daarin als ‘Mooiste Gebouw van Oss’ een steeds grotere rol. Naast gevestigde namen haalt Museum Jan Cunen graag jong talent in huis; een streven dat in de rol van samenwerkingspartner van Jump!3 nog meer handen en voeten krijgt. 

www.museumjancunen.nl

Pennings Foundation

 

Pennings Foundation is er enerzijds om de ontwikkeling van professionele fotografen te bevorderen en anderzijds om een zo groot mogelijk publiek kennis te laten nemen van actuele uitingen in fotografie. Ze bieden een dynamisch platform voor makers, ondersteunen hen in cultureel ondernemerschap en de ontwikkeling van hun talent, leggen verbinding naar bestaande én nieuwe publieksgroepen. Ze vergroten de zichtbaarheid en versterken zo ook het maatschappelijk draagvlak voor de fotografie door kennisdeling.

www.penningsfoundation.com

Make Eindhoven

 

Make Eindhoven heeft faciliteiten om te werken met glas, metaal en grafische technieken. Hun missie is om er te zijn voor alle makers: iedereen die zijn grenzen wil verleggen met materialen en technieken. Zij bieden een plek om te experimenteren, innoveren, creëren en stimuleren; om kennis te delen. Daarmee voegen ze kennis en kunde toe voor de talenten en zijn zij een verbindingsofficier naar andere werkplaatsen en AIR’s binnen én buiten onze regio. 

www.makeeindhoven.nl

Van Gogh AiR

 

Het Van Gogh artist-in-residence programma wil Vincents droom navolgen van ‘het atelier van het Zuiden’. Kunstenaars worden uitgenodigd een tijdlang in Zundert te komen werken om in Van Goghs voetsporen te treden en zich te laten inspireren door zijn werk, zijn gedachtengoed en de plek waar hij opgroeide. Kunstenaars verblijven een maand in de oude kosterswoning en werken in het naastgelegen atelier. Na afloop exposeren ze de resultaten van hun werkperiode in de Van GoghGalerie. Het kunst- en talentenprogramma Van Gogh AiR is verbonden aan het Vincent van GoghHuis, een museum op de geboorteplek van de wereldberoemde kunstenaar.

www.vangoghhuis.com

bottom of page